34 miliony złotych zaległego podatku zapłaciła opolska firma

34 miliony złotych zaległego podatku zapłaciła opolska firma

34 miliony złotych zaległego podatku zapłaciła firma z branży internetowej. To po wykryciu nieprawidłowości w rozliczeniach podatku przez Opolską Krajową Administrację Skarbową.

Opolska KAS skontrolowała rozliczenia podatku CIT. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w rozliczeniach podatku u źródła, czyli podatku CIT pobieranego od odsetek.

Spółka unikała opodatkowania podatkiem u źródła należności licencyjnych, przekazanych podmiotowi powiązanemu w Holandii, który nie był rzeczywistym odbiorcą tych należności. Dodatkowo należności odsetkowe z tytułu umowy pożyczki, wypłacane podmiotowi powiązanemu z Francji, nie miały charakteru rynkowego i nie mogły być objęte zwolnieniem z podatku u źródła – informuje opolska KAS.

Firma zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji i dobrowolnie wpłaciła blisko 34 miliony złotych zaległego podatku CIT z odsetkami za zwłokę.

fot. Pixaby

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!