50 Marszałkowskich Talentów

50 Marszałkowskich Talentów

Podczas Święta Województwa Opolskiego, 19 czerwca w Mosznej,  50 twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki otrzymało stypendia Marszałkowskie Talenty. Dzięki nim będą mieli okazję do realizacji swoich artystycznych projektów.

To stypendia na realizację konkretnych przedsięwzięć dla osób, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Stypendia w kwocie 7 600 złotych, otrzymało aż 50 osób. Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców. Stypendium przyznaje się na czas realizacji tego przedsięwzięcia. Stypendium wypłaca się w ratach miesięcznych.

Pierwsze lata Marszałkowskich Talentów to była przede wszystkim muzyka, sztuka, firm, teraz widzimy, że coraz bardziej obecne są nowoczesne sztuki wizualne czy performance. Cały czas chcemy wzbogacać dorobek naszych mieszkańców – mówi marszałek, Andrzej Buła.

W tym roku stypendyści planują m.in. projekty plastyczne, literackie, teatralne i muzyczne.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!