Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy/Безкоштовнi проїзди для громадян України (AKTUALIZACJA /оновлення)

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy/Безкоштовнi проїзди для громадян України (AKTUALIZACJA /оновлення)

Spółka Polregio informuje, że od 01 do 31 maja 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, posiadający obywatelstwo ukraińskie tj.:

  • dzieci i młodzież do 18. roku życia,
  • kobiety w każdym wieku,
  • mężczyźni powyżej 60. roku życia
  • mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej

mogą odbywać nieodpłatne przejazdy pociągami REGIO i interREGIO w komunikacji krajowej na podstawie nieodpłatnego biletu na przejazd, który można otrzymać bezpośrednio u obsługi pociągu.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu są:

  • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r., lub
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem
    o nadaniu numeru PESEL.

Mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności dodatkowo zobowiązani są okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Codzienne rozkłady jazdy pociągów ewakuacyjnych oraz bieżące informacje dotyczące komunikacji pociągami w tym zakresie dostępne są na stronie:

https://pociagidopolski.pl/index.php?title=Pomoc_Ukrainie

Z powyższej strony można przejść do serwisu: https://portalpasazera.pl/ albo https://infopasazer.intercity.pl/, gdzie dostępne są szczegóły dotyczące wybranego połączenia. 

Шановні пані і панове,

інформуємо, що від 1 до 31 травня 2022 року біженці з України з українським громадянством, тобто:

 

– діти та підлітки до 18 року життя;

– жінки в будь-якому віці;

– чоловіки старше 60 років;

– чоловіки (віком від 18 до 60 років) з інвалідністю або з обмеженою мобільністю

 

можуть подорожувати потягами REGIO та interREGIO у внутрішньому транспорті на підставі безкоштовного квитка на проїзд, який можна отримати безпосередньо у потязі.

 

Документи, які підтверджують можливість безкоштовного проїзду:

1) паспорт з підтвердженням перетину кордону після 24 лютого 2022 року;

2) документ з фотографією, що підтверджує вашу особу з повідомленням про надання номера PESEL.

Чоловіки (віком від 18 до 60 років) з інвалідністью або з обмеженою мобільністю додатково зобов’язані показати документ, що підтверджує інвалідність. А особи з очевидною інвалідністю звільнені з такого обов’язку.

Щоденний розклад руху евакуаційних потягів, а також актуальну інформацію щодо перевезень потягами цього типу можна знайти на інтернет-сторінці:

 

https://pociagidopolski.pl/index.php?title=Pomoc_Ukrainie

З вище всказаноі сторінки можна перейти на веб-сайт з доступною актуальною інформацією щодо вибраного сполучення https://portalpasazera.pl/ або

https://infopasazer.intercity.pl/

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!