Dobre wieści dla emerytów i rencistów. Od lipca niższe podatki!

Dobre wieści dla emerytów i rencistów. Od lipca niższe podatki!

Lipiec niesie pozytywne zmiany dla emerytów i rencistów. W życie weszły ważne zmiany podatkowe, na których zyska około 3,1 mln osób, w tym seniorzy z Opolszczyzny. Wielu z nich może zyskać nawet 100 zł „na rękę” miesięcznie. Ponadto za cały 2022 rok zapłacą oni niższy podatek z tytułu otrzymywanych świadczeń.

Zmiana przepisów, która obowiązuje od początku lipca, oznacza dla emerytów i rencistów, ale także osób pobierających zasiłki obniżkę podatków.

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej została obniżona z 17 do 12 procent i dotyczy przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na PIT według stawki 12 proc., pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Na zmianach zyska około 3,1 mln emerytów i rencistów w całym kraju. Szacowana przeciętna korzyść zyskujących na zmianie w podatkach ma wynieść rocznie około 726 zł. Jak podkreśla Prezes ZUS, ze świadczeń w wysokości do 2500 zł brutto miesięcznie wciąż nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek, a kwota wolna od podatku w skali roku to nadal 30 000 zł.

Osoby pobierające emeryturę między 2500 zł brutto a 9330 zł brutto otrzymają w lipcu wypłatę „na rękę” wyższą o kilkadziesiąt złotych niż w czerwcu. Przykładowo, jeśli ktoś miał przyznaną emeryturę w wysokości 3000 zł, to zyska 25 zł. Osoby ze świadczeniem 4500 zł otrzymają w lipcu wypłatę wyższą o 100 zł. Największy profit będzie udziałem świadczeniobiorców, którzy miesięcznie otrzymują około 4920 zł. W ich przypadku przelew lub przekaz z ZUS może być już w lipcu wyższy nawet o 121 zł. W sytuacji świadczeń powyżej tej kwoty, stawki podwyżek będą mniejsze jednak także odczuwalne. Na przykład dla świadczenia 5500 zł będzie to 105 zł miesięcznie, a dla kwoty 6000 zł – 91 zł.

Najważniejsze w podatkach jest rozliczenie roczne, bo z niego wynika ile podatku każdy z nas finalnie zapłacił w danym roku. W skali bieżącego roku na zmianach ewidentniezyskają emeryci i renciści. Na bonus mogą liczyć seniorzy, których świadczenia zostały wyliczone na kwotę od 2500 zł do 16 000 zł. Na przykład osoba ze świadczeniem 3000 zł miesięcznie zapłaci o 2095 zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca emeryturę lub rentę w wysokości miesięcznej 4500 zł, w ujęciu rocznym może liczyć na niższy podatek o 1606 zł. Dla świadczenia o wysokości 6000 zł, oszczędność w postaci niższego podatku może sięgać 1116 zł rocznie.

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!