Dzieci pojadą nowym busem

Dzieci pojadą nowym busem

W marcu w Sowczycach w powiecie oleskim otwarto po reorganizacji dom dziecka oraz oddano do użytku mieszkanie chronione dla osób  usamodzielniających się. Teraz dzieci z tej placówki mają też nowego busa, który pozwoli im łatwiej się przemieszczać.

Wszystkie te inwestycje i zakupy zostały zrealizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

Do czasu tych inwestycji  budynek, w którym jedno skrzydło od kilku lat było nieużytkowane, był domem dla 25 wychowanków. Teraz stworzono przyjazne warunki mieszkaniowe i bytowe dla 14 dzieci.

Na piętrze wydzielona została strefa mieszkalna dla wychowanków, wydzielona została strefa bytowa z kuchnią i zapleczem kuchennym oraz dwoma pomieszczeniami na potrzeby administracyjne. Dodatkowo zaadaptowane i wyposażone zostały pomieszczenia na cele terapeutyczne i edukacyjne. Zakupiono niezbędny sprzęt AGD oraz wyposażenie w części mieszkalnej i bytowej.

Teraz marszałek Andrzej Buła wraz ze starostą oleskim Rolandem Fabiankiem przekazali dzieciom i szefowej placówki, pani Elżbiecie Polak, busa  Renault Trafic przystosowanego do przewozu 9 osób.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!