Konkurs: Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu – edycja 2022

Konkurs: Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu – edycja 2022

Urząd Miasta w Opolu zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” – Edycja 2022.

Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola – otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.

W ramach konkursu nagrodzone zostaną instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że prowadzona działalność przyczynia się do przełamywania barier: architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do organizatora konkursu osobiście lub listownie na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu” ul. Krakowska 32, 45-075 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r.

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!