Konsultacje społeczne – rozwój publicznego transportu zbiorowego

Konsultacje społeczne – rozwój publicznego transportu zbiorowego

Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców Miasta Opola do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 7 do 28 września 2022 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą przygotowanego formularza. Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres wt@um.opole.pl, lub dostarczyć drogą listowną na adres Urząd Miasta Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, w terminie do dnia 28.09.2022 r. (decyduje data wpływu).

Z projektem dokumentu oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi konsultacji społecznych można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola, Otworzy się w nowym okniewww.bip.um.opole.pl/dokumenty,5_1712

 

Załączniki

pdf Plan dla Miasta Opola – aktualizacja

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!