Natrafiono na ślady dawnych kamienic

Natrafiono na ślady dawnych kamienic

Trwa rewitalizacja Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed bazyliką św. Jakuba w Nysie. Po ściągnięciu wierzchniej warstwy ziemi wyłaniają się kolejne fundamenty dawnych kamienic.

Od czasów lokacji miasta w średniowieczu centrum było ściśle i gęsto zabudowane. Domy obudowywano po kolejnych pożarach i wojnach. Sytuacja zmieniła się po II wojnie światowej, kiedy to Nysa urbanistycznie została zmieniona w blokowisko.

Kiedy trwały prace związane z remontem Rynku, budowlańcy natrafili na relikty kamienic, które oddzielały kościół od Rynku.

Obecnie odsłonięto korony murów kolejnych domów mieszczańskich, które znajdowały się wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Wyburzenie po 1945 roku wschodniej pierzei Rynku i zabudowy ulicy Wrocławskiej doprowadziło do swoistego zlania się Rynku z kościołem św. Jakuba oraz Wrocławską.

Na zdjęciu powyżej widać przerwę w zabudowie i wąską uliczkę prowadzącą w kierunku dzwonnicy i kościoła. Zdjęcie poniżej obrazuje dokładnie ten fragment miasta.

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!