Nieodpłatne miejsca sprzedaży plonów rolnych

Nieodpłatne miejsca sprzedaży plonów rolnych

Wychodząc naprzeciw rolnikom i ich domownikom, którzy chcą sprzedawać swoje plony, władze miasta wyznaczyły miejsca na Targowisku Miejskim „Cytrusek” w Opolu dla prowadzenia sprzedaży w piątki i soboty.

Z wyznaczonej przestrzeni mogą korzystać rolnicy, którzy sprzedają wyłącznie swoje produkty rolne, zarówno spożywcze, jak i rękodzieło. Rolnik lub jego domownik, chcący skorzystać z wyznaczonych miejsc do handlu w piątki i soboty, będzie musiał posiadać dokument potwierdzający tożsamość rolnika lub domownika oraz mieć przy sobie jeden z poniższych dokumentów:

  • aktualny dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzający objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym dla rolników,
  • aktualny dokument właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzający złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników,
  • aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Wszelkie informacje można uzyskać także w Administracji Targowisk Miejskich w Opolu, przy ul. Targowej 9 oraz pod nr tel. 77 441 86 48 lub 77 441 81 44.

fot. Urząd Miasta Opole

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!