Nowe wyzwania dla rynku pracy

Nowe wyzwania dla rynku pracy

„Wyzwania opolskiego rynku pracy” to tytuł konferencji naukowej, przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy, której celem jest diagnoza sytuacji pracownika i pracodawcy w regionie.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla województwa opolskiego nadal są: demografia, odpływ wykształconych pracowników do większych aglomeracji i poza granicę kraju oraz w porównaniu z innymi województwami, mocne zróżnicowanie rynku pracy.

Wyzwaniem dla województwa jest utrzymanie wysokiego wykształcenia. Sprzyja mu m. in. wspieranie przez samorząd województwa kształcenia zawodowego oraz wyższego. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie wynosić w  Polsce 45, natomiast na Opolszczyźnie 50.

Mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami. Do tego musimy brać pod uwagę nową perspektywę finansową, krajowy program odbudowy, wyzwania związane z nową ustawą o urzędach pracy i aktywizacji zawodowej –  mówi Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kluczowe wyzwania dla rynku pracy w Polsce według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to: niski poziom aktywności zawodowej, niedobór prawników na rynku pracy, niski poziom kształcenia ustawicznego, brak aktywności osób młodych będących poza rynkiem pracy, przygotowanie urzędów pracy na nowe wyzwania, napływ osób z Ukrainy.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!