Nowy konsul z wizytą u marszałka

Nowy konsul z wizytą u marszałka

Peter Herr, nowy konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bułą i wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą. Było to pierwsze oficjalne spotkanie konsula, obejmującego placówkę w naszym regionie, z władzami województwa.

Peter Herr pochodzi z Badenii-Wirtembergii, jest ekonomistą – specjalistą ds. administracji publicznej. Od wielu lat pracuje w służbie dyplomatycznej, pracował m. in. w Izmirze, Rydze, Wilnie i Mińsk.

Ostatnio był zastępcą konsula generalnego w Konsulacie  Generalnym  RFN w Doniecku, którego działalność z obiektywnych względów została zawieszona.

W latach 2014-2016 był kierownikiem Referatu Prawno-Konsularnego oraz specjalistą ds. protokołu w Konsulacie Generalnym RFN w Krakowie.

Placówkę w Opolu Peter Herr objął w sierpniu.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!