Ogromne wsparcie dla uciekających przed wojną

Ogromne wsparcie dla uciekających przed wojną

Prawie 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych z UE samorząd województwa przeznaczy w regionie na realną i najpotrzebniejszą pomoc osobom i rodzinom uciekającym przed wojną na Ukrainie.

Pomoc, jaką przygotował urząd marszałkowski, będzie realizowana za pośrednictwem gmin. Osobny program przygotowano dla Opola. Z unijnego budżetu wydane zostanie 11 milionów złotych, kolejne 2 miliony złotych to tzw. wkład własny.

Komisja Europejska dała nam zgodę na przygotowanie programu pomocy dla osób przebywających u nas z Ukrainy. Przygotowaliśmy ankietę dla gmin, z której dowiedzieliśmy się o najważniejszych potrzebach. Podzieliliśmy je na trzy obszary. Chodzi o miejsca do zamieszkania, zagospodarowanie wolnego czasu i naukę języka dla tych, którzy chcą zostać w naszym województwie – mówi marszałek Andrzej Buła.

W ramach projektu, który będzie realizowany przez samorząd województwa wraz z gminami, na remont i wyposażenie mieszkań dla uchodźców będzie 5 milionów 200 tysięcy złotych. Do projektu przystąpiło 18 gmin, w których w sumie wyremontowane zostaną 53 lokale.

Na usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży urząd marszałkowski przeznaczy 3 miliony 200 tysięcy złotych. W organizowanych koloniach, półkoloniach, wycieczkach udział weźmie około 600 uczestników.

Na kursy języka polskiego w ramach projektu trafi 370 tysięcy złotych. Chęć uczestnictwa w nich zgłosiło już 430 osób z 16 gmin w regionie.

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!