Opolskie wśród liderów!

Opolskie wśród liderów!

W ostatnim numerze czasopisma „Wspólnota” opublikowano coroczny ranking zamożności samorządów, tym razem za lata 2019–2021. Województwo opolskie zajęło w nim wśród regionów 4. miejsce – najwyższe w historii przygotowywania tych zestawień.

Autorzy rankingu porównywali dochody budżetów samorządów (bez dotacji celowych) i  dzielili je przez liczbę ludności. W tym zestawieniu regionów Opolskie znalazło się na czwartym miejscu, z wynikiem 397,25 zł na jednego mieszkańca. To skok od ubiegłego roku aż o 9 miejsc!

Nasz budżet na każdy kolejny rok jest racjonalny, oparty o wydatki poprzedzającego roku i skonstruowany tak, żeby można nim było elastycznie zarządzać. W każdym budżecie bardzo ważne są dla nas trzy sprawy –  to, co budujemy i zostawiamy kolejnym pokoleniom, zarządzanie naszym długiem oraz możliwość wspierania dotychczasowych partnerów – mówi marszałek, Andrzej Buła.

Autorzy rankingu podkreślają, że zamyka się on w roku 2021, roku względnej stabilności, przed wejściem w życie negatywnych dla samorządowych finansów zmian podatkowych, przed inflacją.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!