Pieniądze pomagają w sportowych zwycięstwach

Pieniądze pomagają w sportowych zwycięstwach

162 sportowców z województwa opolskiego otrzymało od marszałka województwa stypendia. Przyznawane są one zawodnikom w sportach indywidualnych, drużynowych i zespołowych olimpijskich oraz nieolimpijskich jako wyraz uznania dla ich osiągnięć w danym sporcie. Ogólna pula wyniosła w tym roku rekordowe 700 tysięcy złotych.

Stypendia przyznawane przez marszałka województwa dla sportowców mają pomóc im w przygotowaniu się do zawodów. W tym roku wpłynęło 186 wniosków, 16 z nich zostało wycofanych z powodów formalnych. Na kolejnym etapie komisja do spraw stypendiów rozpatrzyła 170 wniosków stypendialnych. Ośmiu zawodników nie spełniało wymogów.

W efekcie przyznano stypendia w trzech kategoriach: „nadzieje olimpijskie” (w tym paraolimpijskie) – 6 stypendystów (w tym jedna paraolimpijka), sport olimpijski (w tym paraolimpijski) – 143 stypendystów (w tym 5 paraolimpijczyków) oraz sport nieolimpijski – 13 stypendystów. Najniższe stypendium wynosi 240 zł a najwyższe 4 000 zł miesięcznie dla „nadziei olimpijskich”, płacone jest przez 5 miesięcy.

W kategorii „nadzieje olimpijskie” stypendia otrzymali: Aleksandra Jacewicz, Dawid Tomala, Magdalena Zych z AZS KU PO, Ewelina Ciunek i Alicja Czyżowicz z LKS “Orzeł” Namysłów oraz Barbara Bieganowska-Zając (paraolimpijka) z LUKS MGOKSiR Korfantów.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!