Po 20 lipca ważne zmiany w miejskich reklamach!

Po 20 lipca ważne zmiany w miejskich reklamach!

20 lipca 2022 roku kończy się 36 – miesięczny okres dostosowawczy do wymogów Uchwały Reklamowej Miasta Opola. Od tego dnia wszystkie reklamy w Opolu (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami uchwalonymi przez Radę Miasta Opola.

Uchwała reklamowa jest odpowiedzią na pogłębiający się problem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczonymi reklamami. Jej celem jest ochrona krajobrazu naszego miasta oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń w Opolu.

Uchwała wprowadziła:

•    Podział miasta na 5 obszarów (A,B,C,D,E) w których obowiązują odrębne ustalenia szczegółowe, m.in. zasady i warunki sytuowania reklam, wymiary, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
•    Zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych (bilbordów) na budynkach w obszarach: A,B,C.D
•    Zakaz umieszczania kasetonów w obszarze A
•    Kary pieniężne w formie decyzji administracyjnej za niedostosowanie reklam do przepisów uchwały

 

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!