Razem dla Odry

Razem dla Odry

Marszałek Andrzej Buła powołał zespół doradczo-konsultacyjny ds. Odry, który ma pomóc w poszukiwaniu dróg uporządkowania obecnej sytuacji związanej z katastrofą ekologiczną.

Uczestniczą w nim m.in. – oprócz przedstawicieli urzędu marszałkowskiego – przedstawiciele strony społecznej.

Podczas pierwszego spotkania zespołu dyskutowano m.in. o tym, jak wygląda monitoring zanieczyszczeń, o sytuacji w gospodarce rybackiej i tym, kto de facto ją prowadzi, gdzie pojawiają się luki i problemy kompetencyjne – i w konsekwencji, jak tę sytuację naprawić, czyli jak napisać dobry scenariusz na przyszłość.

W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł RP Ryszard Wilczyński, marszałek Andrzej Buła i członkowie zarządu województwa Szymon Ogłaza i Antoni Konopka, radny województwa Robert Węgrzyn, wiceprezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Henryk Mach oraz dyrektor opolskiego biura PZW Jakub Roszuk, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO Manfred Grabelus, pełnomocnik ds. zmian klimatycznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy Tadeusz Jarmuziewicz i dyrektor Gabinetu Marszałka Arkadiusz Kuglarz.

Po tej dyskusji zespół postanowił, że przygotuje wnioski dotyczące trzech spraw:

  1. zasad prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń środowiska, w tym wody;
  2. propozycji zmian legislacyjnych w ustawie Prawo Wodne, porządkujących m.in. zakres obowiązków i kompetencji;
  3. uporządkowania relacji Polskiego Związku Wędkarskiego z przedsiębiorstwem Wody Polskie, zwłaszcza w sferze korzystania z wód i gospodarki rybackiej

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!