Rewitalizacja sprawdziła się w opolskich miastach

Rewitalizacja sprawdziła się w opolskich miastach

O rewitalizacji miast dyskutowali przedstawiciele opolskich samorządów z ekspertami. Przedstawiono projekt zmian w prawie. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia z lat 2014 – 2020.

Do tej pory rewitalizacja w miastach skupiała się na odnowie zabytków i poprawie reprezentacyjnych obszarów. Jednocześnie wykorzystano udogodnienia, wynikające z projektów rewitalizacyjnych do pozyskiwania dodatkowych pieniędzy.

Dodatkowo gminy mogą korzystać z programów związanych z remontami zabytków czy zmniejszeniem niskiej emisji.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła wysoko ocenia umiejętne korzystanie przez prezydentów i burmistrzów z ustawy rewitalizacyjnej:

W naszym województwie do projektu rewitalizacyjnego przystąpiło 35 miast. W kończącej się perspektywie z tego programu nie korzystały wsie. Nowa perspektywa otwiera projekty rewitalizacyjne dla gmin wiejskich. Te pieniądze, które były w kończącej się perspektywie, pozwoliły na ożywienie wielu terenów. Teraz mamy czas do 1 stycznia 2024 roku do przygotowania gminnych projektów rewitalizacji. To jest, obok strategii województwa opolskiego, bardzo ważny program – mówi marszałek.

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!