Spada punktualność pociągów pasażerskich

Spada punktualność pociągów pasażerskich

89,7 % pociągów pasażerskich punktualnie przyjechało do stacji końcowej w drugim kwartale 2022 roku. To spadek o 1,3 % względem pierwszego kwartału. To najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego.

Od kwietnia do czerwca 2022 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 89,7% pociągów pasażerskich. Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 91,7%. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 90,4%, natomiast w czerwcu – 87,2%.

Najlepszym wynikiem może pochwalić się Warszawska Kolej Dojazdowa. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity osiągnęło współczynnik punktualności na poziomie 68%.

W II kwartale punktualność pociągów pasażerskich uległa pogorszeniu. Punktualny przyjazd do celu podróży jest jednym z ważnych elementów ocenianych przez klientów kolei. Dlatego trend spadku punktualności jest niepokojący i z uwagą analizujemy działania jakie obecnie podejmują i planują podjąć podmioty kolejowe w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich oraz SKM Warszawa punktualność wyniosła około 93 %. Koleje Mazowieckie i Polregio mogą się pochwalić punktualnością na poziomie około 90 %.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale obliczone jako iloraz łącznego czasu opóźnionych pociągów na stacji końcowej i liczby tych pociągów wyniosło ponad 24 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz blisko 10 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów.

 

 

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!