Uniwersytet Opolski awansuje w rankingu uczelni wyższych!

Uniwersytet Opolski awansuje w rankingu uczelni wyższych!

Kolejny rok z rzędu opolska uczelnia awansuje w najbardziej prestiżowym polskim rankingu uczelni wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, zajmując w stawce blisko stu ankietowanych uczelni 30. miejsce. 

Rok temu Uniwersytet Opolski zajął 38. pozycję, w 2020 – 40., co było wynikiem lepszym o osiem pozycji w stosunku do roku 2019. Przypomnijmy, że w roku 2018 uczelnia znalazła się na miejscu 60., tak więc w ciągu czterech lat wykonała skok aż o trzydzieści pozycji.

Wyraźną poprawę swojej lokaty uczelnia odnotowała także w rankingu uniwersytetów – w 2019 roku zajmowała 16. pozycję, w 2020 – 14., w 2021 – miejsce 11., a w tegorocznym – 9.

Ranking obejmuje także klasyfikację według pogrupowanych kryteriów. I tak w kryterium Publikacje uczelnia zajęła pierwsze miejsce! W kryterium Efektywność naukowa – siódme. W kryterium Umiędzynarodowienie  – uplasowała się na 19. pozycji.

Ranking obejmuje także klasyfikację kierunków. Kierunki humanistyczne na uczelni wypadły bardzo dobrze: filologie obce znalazły się na 10. miejscu, filologia polska – na 13., filologia angielska – na 14., historia – na 15., kulturoznawstwo – na 9.

Kierunki społeczne także zajęły dobre lokaty, np. socjologia, politologia i kierunki o bezpieczeństwie uplasowały się na 9. miejscu, psychologia na 11.

Nieco niższe miejsca przypadły kierunkom ekonomicznym, ścisłym i przyrodniczym, wszędzie jednak Uniwersytet Opolski zajmuje miejsca praktycznie w środku stawki lub blisko niej.

Na ten wynik zapracowali wszyscy na uczelni, począwszy od rektorów poprzez pracowników wszystkich szczebli, tak w dydaktyce,  nauce, jak i administracji. Progres jest wyraźny i nie ma tu mowy o przypadku – mówi rektor prof. dr hab. Marek Mansyk.

fot. Uniwersytet Opolski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!