Utrudnienia na drogach w woj. opolskim

Utrudnienia na drogach w woj. opolskim

Gdzie na terenie naszego województwa należy spodziewać się utrudnień w ruchu? Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał komunikat:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Komunikat nr 157

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

22.08.2022 r.

Nr/przebieg drogi wojewódzkiej

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

405

Niemodlin – Korfantów

Korfantów – Tułowice

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

407

Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

gr. Oddziału  -Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

Pogórze – Łącznik

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

408

Kędzierzyn- Koźle-Goszyce

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka

Ruch wahadłowy, A-14, A-12b, A-12c, B-33 (40), sygnalizacja świetlna, U-3d, U-20b, U-21. Objazd Kotlarnia DW 408 – Stara Kuźnia-Kędzierzyn-Koźle DK 40

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

30.05.2023

Kędzierzyn Koźle – Goszyce

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

      409

 Gogolin – Strzelce Op.

Strzelce Opolskie

Zamknięcie drogi – wyznaczony objazd do Gogolina drogą DK 94 do Nowej Wsi Królewskiej, następnie DW 423 w kierunku do Gogolina.

Z Gogolina do Strzelec Op. drogą DW 423 w kierunku na Nową Wieś Królewską, następnie DK 94 do Strzelec Op.

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

26.09.2022

Dębina – Gogolin

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

411

Nysa-Głuchołazy-DK40

Głuchołazy

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h

Remont nawierzchni

31.08.2022

414

Opole – Prudnik

Złotniki-Prószków

A-14, A-12b, c, U-3c, B-33(40)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

31.08.2022

Opole – Prudnik

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

416

Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz

Głubczyce – Żywocice

Głubczyce – Kietrz

Roboty drogowe

Usuwanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie dróg po ulewach

22.08.2022

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice – Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

Kietrz – granica województwa

Znak A-14, A12b,A12c, B33(50), B-25

Prace związane z przebudową drogi

28.04.2023

 Głogówek – Głubczyce

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

Kietrz – granica województwa

DROGA ZAMKNIĘTA Objazd: DW 416-DK 38- DW 417 , B-1, U-20a.

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

28.04.2023

417

Laskowice – Szonów

Dobrosławice-Maciowakrze  

A30 Tabliczka T13, T2

Koleiny

Do odwołania

Szonów – Szczyty

Roboty drogowe

Usuwanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie dróg po ulewach

22.08.2022

419

Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle-Niekazanice

A-30, T-2, T-33

Koleiny

do odwołania

Nowa Cerekiew-Branice

Roboty drogowe

Usuwanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie dróg po ulewach

22.08.2022

420

Kietrz – Pilszcz

Dzierżysław – Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Kietrz – Pliszcz

Roboty drogowe

Usuwanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie dróg po ulewach / Koszenie traw

22.08.2022

421

Szczyty – Błażejowice

Szczyty – Błażejowice

Roboty drogowe

Usuwanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie dróg po ulewach

22.08.2022

422

Przewóz – Łany

Przewóz – Łany

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

423

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Przywory

Roboty drogowe

Remont chodnika

22.08.2022

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł. 2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

425

Bierawa-Solarnia

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Bierawa – Solarnia

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.08.2022

426

Strzelce Op. – Sławięcice

    Zalesie Śląskie – Sławięcice

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c,  B-33(60)(40), B-25, Tab. „WYJAZD Z BUDOWY” z uwagi na wyjazd z budowy

Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla przez GDDKiA

31.08.2022

429

Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Wawelno-Polska Nowa Wieś

DROGA ZAMKNIĘTA, Objazd drogą powiatową 1763 Opole-Komprachcice i DW 435 Opole -Wawelno

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

31.12.2022

451

Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice – Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

 Opole-Namysłów

Zieleniec

Samochód specjalistyczny oznakowany znakami typu:

A-14, C-9 z kogutem koloru pomarańczowego, zamiatarka ręczna spalinowa, kosy spalinowe

Oczyszczenie jezdni przy krawężniku i chodników

22.08.2022

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Stare Kolnie

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze”, ograniczenie prędkości do 50km/h

Zabezpieczenie szkód w korpusie drogi spowodowanych przez bobry

31.12.2022

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Mikolin (most na Odrze)

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h

Modernizacja mostu

30.11.2022

461

Kup – Jełowa

m. Dąbrówka Łubniańska

Zamknięcie drogi – wyznaczony objazd  od strony Jełowej drogą DK 45 do Opola, następnie DW 454 w kierunku na Namysłów.

Od strony Kup objazd drogą DW 454 w kierunku do Opola, następnie DK 45 w kierunku do Kluczborka

Zamknięcie drogi –

Przebudowa obiektu mostowego

10.12.2022

463

Bierdzany – Zawadzkie

Bierdzany – Kolonowskie

Samochód specjalistyczny oznakowany znakami typu:

A-14, C-9 z kogutem koloru pomarańczowego – prace prowadzone nocą

Odnowa oznakowania      poziomego

18.08.2022

Kolonowskie – Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni” ograniczenie prędkości do 60 km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

464

Narok – rz. Odra – Chróścice

Chróścice /ul. Odrzańska/ – rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Byczyna

Samochód specjalistyczny oznakowany znakami typu:

A-14, C-9 z kogutem koloru pomarańczowego, zamiatarka ręczna spalinowa, kosy spalinowe

Oczyszczenie jezdni przy krawężniku i chodników

22.08.2022

Olesno – Byczyna

Roboty drogowe

Usuwanie połamanych gałęzi z pobocza drogi

Zabezpieczenie wymytej krawędzi drogi frezem

Udrożnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami

22.08.2022

Boroszów – Olesno

Pojazd specjalistyczny oznakowany znakami typu:

A-14, C-9 z kogutem koloru pomarańczowego, kosy spalinowe

Mechaniczne koszenie traw

22.08.2022

Gorzów Śl. – Jastrzygowice

Nowa Wieś – Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Wojsławice – Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”,  ograniczenie prędkości do 60km/h

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Boroszów – Olesno

Zamknięcie drogi – wyznaczony objazd do Boroszowa dla poj. Do 3,5T drogą powiatową przez Kolonię Biskupską.Dla pojazdów powyżej 5T – objazd drogą krajową nr 11 do Kluczborka, następnie drogą krajową nr 42,45 do Gorzowa Śląskiego.

Budowa obwodnicy Olesna S11 przez GDDKiA

01.09.2022

Roszkowice

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3d, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy –  sterowany ręcznie

Przebudowa drogi

31.08.2022

494

Bierdzany – Bodzanowice

Świercze – Borki Małe

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c,  B-33(60), B-25, Tab. „WYJAZD Z BUDOWY” z uwagi na wyjazd z budowy, zapory drogowe

Budowa obwodnicy Olesna S11 przez GDDKiA

31.08.2022

901

Olesno – Kielcza

Pietraszów-Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami typu A-11 z tab. „zniszczenia nawierzchni na dł. 1,5km”, oraz ograniczenie prędkości do 60km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

 

Komunikacja społeczna / Biuro prasowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Tel. 77 4591870

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!