Wybierzmy to, co piękne i funkcjonalne

Wybierzmy to, co piękne i funkcjonalne

Trzynasty raz wybrana zostanie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego. Do 30 sierpnia Urząd Marszałkowski czeka na zgłoszenia propozycji do tego prestiżowego tytułu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30 czerwca tego roku w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Oceny dokona komisja konkursowa składająca, się z m.in. architektów i urbanistów z województwa opolskiego.

Od dużych miast po niewielkie miejscowości dostrzegamy ogromne zmiany w naszym otoczeniu. Zauważamy zmiany w tym, co uważamy za przyjazne nam, mieszkańcom. Zmieniamy otoczenie dbając o przyrodę. Funkcja rewitalizacyjna infrastruktury wokół nas musi być ukierunkowana na mieszkańców i przyszłych użytkowników. Dlatego konkurs jest nastawiony na promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi. – tłumaczy marszałek, Andrzej Buła.

Teraz rozpoczyna się etap zgłaszania propozycji, które zostaną ocenione. Czas na zgłoszenia jest do 30 sierpnia. Propozycje mogą składać samorządy lokalne z województwa opolskiego; inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania); inwestorzy lub projektanci; jednostki samorządu zawodowego architektów, urbanistów lub inżynierów budownictwa.

W październiku mieszkańcy będą mogli w ramach internetowego głosowania wybrać ulubioną inwestycję.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!