Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

Debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2021 roku i wykonaniem budżetu województwa w ubiegłym roku zdominowały czerwcową sesję Sejmiku Województwa Opolskiego. W efekcie dyskusji i głosowań zarząd województwa otrzymał najpierw wotum zaufania, a  w kolejnym głosowaniu absolutorium.

Raport o stanie województwa, zgodnie z ustawą, jest przygotowywany od kilku lat i zawiera najważniejsze aktywności samorządu województwa w minionym roku.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne i ekonomiczne mieszkańców, nasze działania wyznaczała odpowiedzialność za podejmowane decyzje, współdziałanie z wieloma środowiskami i instytucjami oraz zachęcanie mieszkańców do aktywności społecznej. To ostatnie było szczególnie ważne, zwłaszcza po długich okresach lockdownu – tłumaczy marszałek, Andrzej Buła.

I właśnie przeciwdziałaniu pandemii poświęconych było wiele działań – aż 64 projekty unijne były z tym związane, a wartość ich unijnego dofinansowania przekroczyła 358 milionów złotych.

Była to przede wszystkim kontynuacja projektów wsparcia 32 szpitali i placówek ochrony zdrowia w regionie, realizacja projektów społecznych, dotyczących m.in. pomocy marszałkowskich kurierów społecznych  osobom potrzebującym, wsparcie przedsiębiorców, m.in. w oferowaniu im dotacji obrotowych i pożyczek płynnościowych – dodaje marszałek.

Jednym z głównych źródeł finansowania działań samorządu województwa, których celem jest rozwój regionu, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program się już kończy, ale tylko w ubiegłym roku w ramach RPO przeprowadzono 11 naborów na łączną kwotę  niemal 90 milionów zł.

Zgodnie z procedurą, podczas sesji zaprezentowano m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania wykonania budżetu województwa, opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, informację Komitetu Audytu i stanowisko Komisji Rewizyjnej – wszystkie te dokumenty pozytywnie oceniały budżetowe działania zarządu województwa.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 18 radnych, przeciw było 7 osób.

fot. Urząd Marszałkowski

editor

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!