ZUS: kończy się czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

ZUS: kończy się czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Wnioski o świadczenie postojowe można składać najpóźniej do 3. miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Stan epidemii został zniesiony w Polsce 16 maja 2022 r., zatem osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas do 16 sierpnia 2022 r. na złożenie stosownego wniosku. Termin ten dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Zasadniczo świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku. To kwota 2080 zł. Natomiast przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy będzie pomocą de minimis. Dotyczy to wypłat realizowanych na postawie wniosków RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7, które wpłyną do Zakładu od 1 lipca tego roku. Do wniosków tych przedsiębiorcy powinni dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie, że nie otrzymał takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Wniosek bez załączonego formularza (RFD) pozostanie bez rozpatrzenia.

Wnioski tak jak dotychczas należy składać wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!